NOW-regeling aanvragen

Wat hebben we nog van je nodig?

Here's What We Do Better

WAT WE NOG NODIG HEBBEN

De regeling start per 6 april aanstaande.
Als je onze Tool nog niet gebruikt hebt, vragen we je dat alsnog te doen.
Klik hier om de Tool op te starten.
Om de aanvraag voor NOW-regeling (tijdelijke regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) vervolgens compleet in te kunnen dienen hebben we nog een paar dingen nodig.

 

– een opdrachtbevestiging (deze sturen wij je toe)
– een scan van het Identiteitsbewijs van een rechtsgeldig vertegenwoordiger van de organisatie en
– een kopie bankafschrift van de rekening waar je normaal gesproken je loonheffingen via betaalt (of ontvangt). Dit dienen wij namelijk aan het UWV toe te zenden.
n.b. bij vragen hierover nemen wij contact met je op.

(1) Vul de opdrachtbevestiging in en onderteken deze, (3) scan het ID-bewijs in en
(4) stuur je de stukken naar arbeidsrecht@leanlawyers.nl.

 

Wij gaan vervolgens direct aan de slag!

VASTE PRIJS

De Arbeidsrecht Advocaten van LEAN LAWYERS houden het graag simpel, ook qua prijzen. Zeker als we weten dat we – anders dan andere advocatenkantoren – veel kunnen en willen automatiseren of modelleren. Daarom bieden we je voor het aanvragen van de NOW-regeling (voorheen Werktijdverkorting) graag vaste – lage – prijzen aan.

 

Dat is wel zo fair en makkelijk. Voor jou en voor ons.

NOW
0 - 100
werknemers
€ 395
excl. btw
Vaste lage prijs
€ 395 excl. btw
Voor 0 tot 100 werknemers
Niet goed, geld terug
Binnen 1 werkdag ingediend
Persoonlijk contact
aangevraagd door
Arbeidsrechtspecialisten
NOW
100 +
werknemers
op aanvraag
Vaste lage prijs
op aanvraag
Meer dan 100 werknemers
Niet goed, geld terug
Binnen 1 werkdag ingediend
Persoonlijk contact
aangevraagd door
Arbeidsrechtspecialisten

Meest gestelde vragen over de NOW-regeling

Hoe werkt de subsidieregeling zelf?

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming (lees: subsidie) voor jou als werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen moet de totale omzet uit 2019 gedeeld worden door vier, zodat een gemiddelde som van 3 maanden ontstaat.

De omzet van die 3 maanden wordt dan vergeleken met de omzet in maart, april en mei 2020. Voor bedrijven die de omzetdaling pas in latere maanden terugzien is het mogelijk om een latere periode aan te geven voor de omzetvergelijking.

Let op: werkgevers hebben per direct recht op een voorschot van 80% van het bedrag van de verwachte omzet
als ze de omzetdaling van minimaal 20% ten opzichte van 2019 aannemelijk kunnen maken.
Dit voorschot van 80% wordt betaald in maximaal 3 termijnen

Als een bedrijf bestaat uit meerdere bedrijfsonderdelen die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden, en dus niet de daling van één specifiek bedrijfsonderdeel. Het kabinet vindt dat een concern verantwoordelijk met medewerkers om moet gaan als er, gespreid over het hele concern, geen sprake is van forse omzetdaling.

Hoe werkt de loonsom berekent?

Voor de loonsom gebruikt het UWV de gegevens van de loonaangifte die bij de Belastingdienst bekend zijn. Die worden automatisch overgenomen. De basis bestaat uit het socialeverzekeringsloon, daar wordt dan een opslag van 30 procent aan toegevoegd voor werkgeverslasten zoals de opbouw van vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies.

In principe gebruikt het UWV de loonsom zoals die in januari bekend was bij de Belastingdienst. Als die er niet is, kijkt het UWV naar november 2019. Wijzigingen in de loonaangifte die na 15 maart zijn doorgegeven worden niet meegenomen in deze regeling. 

Wat is het maximale bedrag per werknemer?

Er zit een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538 per maand. Wie een hoger salaris heeft, krijgt maximaal tot aan dat bedrag gecompenseerd, daarboven niet. 

Geldt dit ook voor flexwerkers / oproepkrachten in dienst van een werkgever?

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm.

Het kabinet roept ondernemers op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Hoe werkt de uitbetaling van de subsidie en het voorschot?
Als een werkgever aan alle voorwaarden voldoet, keert het UWV een voorschot van 80 procent uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel wordt binnen twee tot vier weken na indiening van de aanvraag ingediend.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarvoor jij als werkgever een compensatie op basis van de NOW-regeling heeft ontvangen, moet de subsidie nog eens vastgesteld worden. Daarvoor is dan een accountantsverklaring (of mogelijk van een financieel adviseur of boekhouder nodig). Binnen 22 weken zal er dan vervolgens een eindafrekening worden opgesteld.

Let op / disclaimer

Waarmee moet je altijd rekening houden bij deze subsidieregeling?
Houd er rekening mee, dat achteraf wordt vastgesteld hoe groot het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Bij grote aanvragen zal een accountantsverklaring overgelegd moeten worden. Het Kabinet heeft aangegeven in april 2020 duidelijkheid te geven vanaf welke omzetgrens deze accountantsverklaring afgegeven zal moeten worden én wat de inhoud van deze verklaring zal moeten zijn.
De definitieve tegemoetkoming wordt vastgesteld op basis van de door de organisatie verstrekte gegevens. Als het verlies aan omzet ‘te klein’ is ingeschat en dus te weinig tegemoetkoming ontvangen is, kan aanspraak gemaakt worden op nabetaling. Is er te veel ontvangen? Dan zal het teveel uitgekeerde bedrag door het UWV worden teruggevorderd.
De Arbeidsrecht Advocaten van LEAN LAWYERS kunnen je dan in beide gevallen helpen, maar dit is uiteraard niet inbegrepen bij de genoemde vaste prijs voor het afhandelen van de NOW-aanvraag.
Privacy-voorkeuren
Onze website deelt net als heel veel andere websites koekjes - beter gezegd: cookies - uit wanneer je deze bezoekt. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt. Lekker handig :-) Daarnaast helpen ze ons om te bekijken hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en hoe wij de website en onze service beter en klantvriendelijker kunnen maken. En ja, we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van JavaScript. Hiermee proberen we mooie dingen te doen, soms in combinatie met cookies en (web)beacons.

Cookies accepteren
Als je onze sites in optima forma wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Misschien heb je dat al standaard zo ingesteld, super! Heb je dat nog niet gedaan, dan is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.